สภาวะอากาศ :

 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนยังคงปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน และทะเลจีนใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้เป็นผลให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนกระจาย และมีฝนตกหนักบางแห่ง รวมถึงเป็นสาเหตุทำให้ลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน 1 -2 วันนี้ (31 มี.ค.- 1 เม.ย.60) กับจะส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และจะส่งผลให้ในระหว่างวันที่ 3 - 5 เม.ย.60 ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น  คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังแรงขึ้น

 


 

 
พยากรณ์อากาศ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 0100 น. วันนี้      
      
       บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนยังคงปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน และทะเลจีนใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้เป็นผลให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนกระจาย และมีฝนตกหนักบางแห่ง รวมถึงเป็นสาเหตุทำให้ลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน 1 -2 วันนี้ (31 มี.ค.- 1 เม.ย.60) กับจะส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และจะส่งผลให้ในระหว่างวันที่ 3 - 5 เม.ย.60 ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น  คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังแรงขึ้น

พยากรณ์อากาศใน 24ชม. ตั้งแต่ 0600 น.วันนี้ ถึง เวลา 0600 น. วันพรุ่งนี้
ฐานทัพเรือกรุงเทพ และบริเวณใกล้เคียง มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมอ่อนแปรปรวน กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะ จว. ระยอง จันทบุรี และตราด กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมอ่อนแปรปรวน กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 7 - 13 นอต  ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร) 
พัทยา และบริเวณใกล้เคียง มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ในระหว่างบ่ายถึงค่ำ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย  6 - 10 กม. (3.5 - 5.5 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมอ่อนแปรปรวน กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)   
สัตหีบและระยอง มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ในระหว่างบ่ายถึงค่ำ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมอ่อนแปรปรวน กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)
อ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์)  ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 7 - 13 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร) 
ใต้ชุมพรลงไป มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทัศนวิสัย 7 - 10 กม. (4.0 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 3 ฟุต (0.5 - 1.2 เมตร)  
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบเป็นส่วนมาก ความสูงของคลื่น 1 - 2 ฟุต (0.5 เมตร)

อ่าวสัตหีบน้ำขึ้นสูงสุด เวลา  0613 และเวลา 2000 น้ำลงต่ำสุด เวลา 0029และเวลา1240 
                                    ดวงอาทิตย์ตกวันนี้ เวลา  1828  ดวงอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้ เวลา  0613  

 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ