สภาวะอากาศ :

  บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ เป็นผลทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ อุณหภูมิในตอนกลางวันจะเพิ่มสูงขึ้น  รวมถึงเป็นสาเหตุทำให้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง 

 


 

 
พยากรณ์อากาศ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 0100 น. วันนี้      
       
        บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งแผ่ปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ในวันนี้(24 ก.พ.60) กับจะเป็นผลให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1 - 3 องศาเซลเซียส และจะส่งผลให้ในระหว่างวันที่ 26 - 28 ก.พ.60ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังปานกลาง ขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงเวลาดังกล่าว  

พยากรณ์อากาศใน 24 ชม. ตั้งแต่ 0600 น.วันนี้ ถึง เวลา 0600 น. วันพรุ่งนี้
ภาคเหนือ มีเมฆบางส่วนอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 4 - 9 กม. (2.0 - 5.0 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 6 - 12 นอต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่อากาศ เย็นและมีหมอกบางในตอนเช้ากับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย4 - 9 กม.(2.0 - 5.0ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 6 - 12 นอต   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่อากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีฟ้าหลัวทัศนวิสัย 5 - 9 กม. (3.0 - 5.0 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออกความเร็ว 6 - 12 นอต 
ภาคกลาง มีเมฆบางส่วนอากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม. (3.5 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต 
ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ20 ของพื้นที่ อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 4 - 9 กม.(2.5 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 7 - 13 นอต ตอนบ่ายลมอ่อนแปรปรวน ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร) 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ20 ของพื้นที่ ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 7 - 13 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร) 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไป มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ทัศนวิสัย 7 - 10 กม. (4.0 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0เมตร) 
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน   มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ10 ของพื้นที่ ทัศนวิสัย 8 - 10 กม.(4.5-5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 6 - 12 นอต กลางวัน เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ความเร็ว 5 - 10 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต(0.5 - 1.0 เมตร)
 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ