สภาวะอากาศ :
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย  เป็นสาเหตุทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยยังคงมีฝนตกกระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางแห่ง 


 

 
พยากรณ์อากาศ ประจำวัน พุธ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2559
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 1300 น. วันนี้      
       
        มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย  เป็นสาเหตุทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยยังคงมีฝนตกกระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักบางแห่ง 

พยากรณ์อากาศใน 24ชม. ตั้งแต่ 1600 น.วันนี้ ถึง เวลา 1600 น. วันพรุ่งนี้
ภาคเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก  กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง  ทัศนวิสัย 5 - 9 กม. (3.0 - 5.0 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 6 - 12 นอต 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝน หรือฝนฟ้าคะนอง กระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทัศนวิสัย 6  - 9 กม. (3.5 - 5.0 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 6 - 12 นอต   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝน หรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทัศนวิสัย 6  - 9 กม. (3.5 - 5.0 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 6 - 12 นอต
ภาคกลาง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่  ทัศนวิสัย 6 - 10 กม. (3.5 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต
ภาคตะวันออก มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่ ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำทัศนวิสัย 5 - 9 กม. (3.0 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 7 - 14 นอต  ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย  ความสูงของคลื่น 2 - 4 ฟุต (0.5 - 1.2  เมตร) 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมฆป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 7 - 14 นอต  ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร) ห่างฝั่งคลื่นสูง ประมาณ 4 ฟุต (1.2 เมตร)
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไป มีเมฆเป็นส่วนมาก  กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่  ทัศนวิสัย 8 - 10 กม. (4.5 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต   ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น  1 - 3 ฟุต (0.5  - 1.0 เมตร) 
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีเมฆมาก  กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่ ทัศนวิสัย 6 - 9 กม.(3.5 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 8 - 16 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ความสูงของคลื่น 3 - 5 ฟุต (1.0 - 1.5 เมตร) 
 

 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ