สภาวะอากาศ :
 
คำเตือน เรื่อง สภาวะคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน ฉบับที่๑๐
 


 

 
พยากรณ์อากาศ ประจำวัน อาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2559
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 1300 น. วันนี้
       
        มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ประกอบกับพายุดีเปรสชั่น บริเวณอ่าวเบงกอล โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ ละติจูด 15.3 องศาเหนือ ลองจิจูด 91.9 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลาง 30 นอต พายุนี้เกือบไม่เคลื่อนที่ ลักษณะเช่นนี้ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป  กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบน มีกำลังปานกลาง ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณดังกล่าว   

พยากรณ์อากาศใน 24ชม. ตั้งแต่ 1600 น.วันนี้ ถึง เวลา 1600 น. วันพรุ่งนี้
ภาคเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว  ทัศนวิสัย 4 - 8 กม. (2.5 - 4.0 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 6 - 12 นอต 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝน หรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว   ทัศนวิสัย 5 - 8 กม. (3.0 - 4.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝน หรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ ร้อยละ 40 ของพื้นที่  ทัศนวิสัย 6 - 9 กม. (3.5 - 4.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 6 - 12 นอต
ภาคกลาง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่    ทัศนวิสัย 6 - 10 กม. (3.5 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 6 - 12นอต
ภาคตะวันออก มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะ จว.จันทบุรี และตราด ทัศนวิสัย 6 - 9 กม. (3.5 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 7 - 14 นอต  ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 4 ฟุต (0.5 - 1.2  เมตร)  
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70  ของพื้นที่ ทัศนวิสัย 6 - 9 กม.(3.5 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 8 - 15 นอต  ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 3 - 4 ฟุต (1.0 - 1.2  เมตร) ห่างฝั่ง ความสูงของคลื่น 5 ฟุต (1.5 เมตร) 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไป มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70  ของพื้นที่  ทัศนวิสัย 7 - 10 กม. (4.0 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 7 - 14 นอต   ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 4 ฟุต (0.5 - 1.2  เมตร) 
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีเมฆมาก  กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองทั่วไป ร้อยละ 80 ของพื้นที่  และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทัศนวิสัย 6 - 9 กม.(3.5 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 นอต ทะเลมีคลื่นปานกลาง ความสูงของคลื่น 6 - 7 ฟุต (1.8 - 2.1 เมตร) ห่างฝั่ง ความสูงของคลื่น 8 ฟุต ( 2.4 เมตร )

 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ