สภาวะอากาศ :
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็น และมีอากาศหนาวบางพื้นที่
 


 

 
พยากรณ์อากาศ ประจำวัน เสาร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2559
ลักษณะอากาศทั่วไป     จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียม   เมื่อเวลา 1300 น. วันนี้  

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็น และมีอากาศหนาวในบางพื้นที่ รวมถึงเป็นสาเหตุทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย เป็นผลให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเกือบทั่วไปถึงทั่วไป และมีฝนตกหนักบางแห่ง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง นอกจากนี้ยังทำให้เกิดภาวะน้ำเอ่อล้นฝั่งและคลื่นซัดฝั่งในบริเวณตั้งแต่ จว.ประจวบคีรีขันธ์ถึงนราธิวาส โดยทำให้ระดับน้ำบริเวณดังกล่าวสูงกว่าระดับน้ำปกติ 30 - 40 ซม ขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ในระยะนี้

พยากรณ์อากาศใน  24 ชม.   ตั้งแต่  1600น.วันนี้ ถึง เวลา 1600น.วันพรุ่งนี้
ฐานทัพเรือกรุงเทพ และบริเวณใกล้เคียง มีเมฆบางส่วน  อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 9 กม.(3.5 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต
ทัพเรือภาค 1 สัตหีบ และอ่าวไทยฝั่งตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่  อากาศเย็นในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 9 กม. (3.5 - 5.0 ไมล์)  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 8 - 16 นอต  ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 4 ฟุต (0.5 - 1.2 เมตร) 
อ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60  ของพื้นที่  ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว ๑๐ - ๒๐ นอต  ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ความสูงของคลื่น 4 - 6 ฟุต (1.2 - 1.8  เมตร) ห่างฝั่ง ความสูงของคลื่น 7 ฟุต (2.1 เมตร) 
ทัพเรือภาค 2 และอ่าวไทยตอนล่าง  มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองทั่วไป ร้อยละ 80 ของพื้นที่  และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทัศนวิสัย 6 - 9 กม. (3.5 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 12 - 24 นอต   ทะเลมีคลื่นปานกลาง ความสูงของคลื่น 5 - 7 ฟุต (1.5 - 2.1  เมตร) ห่างฝั่ง ความสูงของคลื่น 8 ฟุต (2.4 เมตร)   
ทัพเรือภาค 3 และทะเลอันดามัน  มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่  ทัศนวิสัย 6 - 9 กม.(3.5 - 5.0 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 8 - 16 นอต  ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 4 ฟุต (0.5 - 1.2 เมตร) ห่างฝั่ง คลื่นสูง 5 - 6 ฟุต (1.5 - 1.8 เมตร)

พื้นที่รับผิดชอบ นรข.
เชียงรายและบริเวณใกล้เคียง  มีเมฆบางส่วน  อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว   ทัศนวิสัย 5 - 9 กม. (3.0 - 5.0 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 7 - 14 นอต 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  มีเมฆบางส่วน อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 4 - 9 กม. (2.0 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 8 - 16 นอต 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  มีเมฆบางส่วน  อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ทัศนวิสัย 5 - 9 กม. (3.0 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 8 - 15 นอต

 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ