สภาวะอากาศ :

ร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก จากพายุไซโคลน MORA บริเวณทะเลอ่าวเบงกอลตอนบน ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ ละติจูด 17.7 องศาเหนือ ลองจิจูด 91.5 องศาตะวันออก เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้เป็นสาเหตุทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนกระจายถึงทั่วไป และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่  ขอให้ระวังอันตรายจากน้ำฝนที่ตกสะสม ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง ขอให้พิจารณาเดินเรือในบริเวณดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง คำเตือน  เรื่อง สภาวะคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน ฉบับที่ ๒

 


 

 
พยากรณ์อากาศประจำวัน จันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 1900 น. วันนี้  


         ร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก จากพายุไซโคลน MORA บริเวณทะเลอ่าวเบงกอลตอนบน ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ ละติจูด 18.6 องศาเหนือ ลองจิจูด 91.7 องศาตะวันออก เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้เป็นสาเหตุทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนกระจายถึงทั่วไป และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่  ขอให้ระวังอันตรายจากน้ำฝนที่ตกสะสม ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลาง ขอให้พิจารณาเดินเรือในบริเวณดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง 

พยากรณ์อากาศใน 24ชม. ตั้งแต่ 2200 น.วันนี้ ถึง 2200 วันพรุ่งนี้
ฐานทัพเรือกรุงเทพ และบริเวณใกล้เคียง   มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 6 - 12 นอต
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก  มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองทั่วไป ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณ จว.ระยอง จันทบุรี และตราด กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 4 ฟุต (0.5 - 1.2 เมตร) 
พัทยา และบริเวณใกล้เคียง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย  ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย  6 - 10 กม. (3.5 - 5.5 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 7 - 14นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 4 ฟุต (0.5 - 1.2 เมตร)
สัตหีบและระยอง  มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 4 ฟุต (0.5 - 1.2 เมตร)
อ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ 60 ของพื้นที่ ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์)  ลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร) ห่างฝั่ง 4 ฟุต (1.2 เมตร)  
ใต้ชุมพรลงไป มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ ทัศนวิสัย 6 - 10 กม. (3.5 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 7 - 13 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร) ห่างฝั่ง 4 ฟุต (1.2 เมตร)
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองทั่วไป ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง โดยเฉพาะ จว.ระนอง พังงา ภูเก็ต และ กระบี่ ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) ตั้งแต่ จว.ภูเก็ตขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 9 - 18 นอต  ทะเลมีคลื่นปานกลาง ความสูงของคลื่น 5 - 7 ฟุต (1.5 - 2.1 เมตร) ห่างฝั่ง 8 - 9  ฟุต (2.4 - 2.7 เมตร) ใต้ จว.ภูเก็ตลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 8 - 16 นอต  ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ความสูงของคลื่น 4 - 6 ฟุต (1.2 - 1.8 เมตร)  

อ่าวสัตหีบ น้ำขึ้นสูงสุด เวลา   2137  น้ำลงต่ำสุดเวลา1239 
ดวงอาทิตย์ตกวันนี้ เวลา  1838  ดวงอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้ เวลา  0550

 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ