สภาวะอากาศ :

       ร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่าน ภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย เป็นสาเหตุทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ระมัดระวังอันตรายอันเกิดจากฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในระยะนี้  ร่องความกดอากาศต่ำกำลังอ่อนพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และอ่าวไทยตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย เป็นสาเหตุทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ระมัดระวังอันตรายอันเกิดจากฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในระยะนี้  

 
พยากรณ์อากาศ ประจำวัน อังคาร ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 0700 น. วันนี้      
       
        ร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก  ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย เป็นสาเหตุทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ระมัดระวังอันตรายอันเกิดจากฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ 

พยากรณ์อากาศใน 24ชม. ตั้งแต่ 1100 น.วันนี้ ถึง เวลา 1100 น. วันพรุ่งนี้
ภาคเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ ทัศนวิสัย 4 - 8 กม. (2.5 - 4.5 ไมล์) ลมแปรปรวน  ความเร็ว 6 - 12 นอต 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝน หรือฝนฟ้าคะนองกระจาย  ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีหมอกหนาบางพื้นที่ ทัศนวิสัย 5 - 9 กม. (3.0 - 5.0 ไมล์) ลมแปรปรวน  ความเร็ว 6 - 12 นอต   
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝน หรือฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่  ทัศนวิสัย 6 - 9 กม. (3.5 - 5.0 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 5 - 10 นอต
ภาคกลาง มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีหมอกบางในตอนเช้า    ทัศนวิสัย 6 - 9 กม. (3.5 - 5.0 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 6 - 10นอต
ภาคตะวันออก มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะ จว.ระยอง จันทบุรีและตราด ทัศนวิสัย 6 - 9 กม. (3.5 - 5.0 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 6 - 12 นอต  ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0  เมตร) ห่างฝั่ง 4 ฟุต (1.2 เมตร) 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60  ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 7 - 14 นอต  ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0  เมตร) ห่างฝั่ง 4 ฟุต (1.2 เมตร)
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไป มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่  ทัศนวิสัย 8 - 10 กม. (4.5 - 5.5 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 7 - 13 นอต   ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0  เมตร) ห่างฝั่ง 4 ฟุต (1.2 เมตร)
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีเมฆมาก  กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทัศนวิสัย 7 -  10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 9 - 17 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ความสูงของคลื่น 3 - 5 ฟุต (1.0 - 1.5 เมตร) 

 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ