สภาวะอากาศ :

หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมปกคลุมประเทศไทยตอนบน เป็นผลให้บริเวณดังกล่าวอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆ  ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย

 

 

 

 
พยากรณ์อากาศประจำ วัน พฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2561
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 1300 น. วันนี้  

     หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมภาคกลางของประเทศไทย เป็นผลให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกฉียงเหนือ และภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย

พยากรณ์อากาศใน 24 ชม. ตั้งแต่ 1600 น.วันนี้ ถึง 1600 วันพรุ่งนี้   
ฐานทัพเรือกรุงเทพ และบริเวณใกล้เคียง มีเมฆบางส่วนกับทวีขึ้นในตอนกลางวัน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) ลมกลางคืนถึงเช้าลมอ่อนแปรปรวน กลางวันเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก มีเมฆบางส่วนกับทวีขึ้นในตอนกลางวัน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่  กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5 - 10 กม. (3.0 - 5.5 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมอ่อนแปรปรวน กลางวันเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)
พัทยาและบริเวณใกล้เคียง มีเมฆบางส่วนกับทวีขึ้นในตอนกลางวัน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม. (3.0 - 5.5 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมอ่อนแปรปรวน กลางวันเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)
สัตหีบและระยอง มีเมฆบางส่วนกับทวีขึ้นในตอนกลางวัน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.0 - 5.5 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมอ่อนแปรปรวน กลางวันเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)
อ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์)  ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 7 - 13 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)
ใต้ชุมพรลงไป มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่  และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม. (4.0 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว7 - 14 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 3 ฟุต (0.5 - 1.2 เมตร)
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่  และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบเป็นส่วนมาก ความสูงของคลื่น 1 - 2 ฟุต (0.5 เมตร)

อ่าวสัตหีบ น้ำขึ้นสูงสุด เวลา 0513 และเวลา 2030 น้ำลงต่ำสุด เวลา 0043 และเวลา 1231
ดวงอาทิตย์ตกวันนี้ เวลา 1829 ดวงอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้ เวลา 0602

 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ