สภาวะอากาศ :

หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้เป็นผลทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน และร้อนจัดบางพื้นที่ กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง รวมถึงส่งผลให้ลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

 

 
พยากรณ์อากาศประจำ วัน อังคาร ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 1900  น. วันนี้
หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้เป็นผลทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน และร้อนจัดบางพื้นที่ กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง รวมถึงส่งผลให้ลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย 
พยากรณ์อากาศใน 24ชม. ตั้งแต่ 2200น.วันนี้ ถึง 2200น.วันพรุ่งนี้
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคเหนือ มีเมฆบางส่วน  กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อากาศร้อน และร้อนจัดบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 6 - 12 นอต กับมีลมกระโชกแรงเป็นครั้งคราว
 
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมแปรปรวน กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 7 - 14 นอต 
 
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.( 3.5 - 5.5 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมแปรปรวน กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต
 
ภาคกลาง มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อากาศร้อน และร้อนจัดบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมอ่อนแปรปรวน กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 7 - 14 นอต กับมีลมกระโชกแรงเป็นครั้งคราว
 
ภาคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมอ่อนแปรปรวน กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)
 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมแปรปรวน กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)
 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไป มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 3 ฟุต (0.5 - 1.2 เมตร)
 
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ อากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 8 - 10 กม.(4.5 - 5.5 ไมล์) ลมแปรปรวน ตอนบ่ายลมฝ่ายตะวันตก ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)
 
อ่าวสัตหีบ น้ำขึ้นสูงสุด เวลา 0508 สูง 2.80 เมตร และเวลา 1549 สูง 2.33 เมตร น้ำลงต่ำสุด เวลา 1103 สูง 2.05 เมตร และเวลา 2212 สูง 1.38 เมตร  
ดวงอาทิตย์ตกวันนี้ เวลา 1828 ดวงอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้ เวลา 0609
 
หมายเหตุ อ้างอิงค่าระดับน้ำ สูงจากระดับน้ำลงต่ำที่สุด (LOWEST LOW WATER) หน่วยเป็นเมตร
 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา ศูนย์ข้อมูลข่าวกรองภูมิสารสนเทศทางอุทกศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ