สภาวะอากาศ :

ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอล รวมถึงบริเวณความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย และมีฝนตกหนักบางแห่ง

 

 

 

บทความ

คู่มือ digitized

Track Khanun

 

 
พยากรณ์อากาศประจำวัน พุธ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 0700 น. วันนี้      

ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอล รวมถึงบริเวณความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ถึงกระจาย และมีฝนตกหนักบางแห่ง

พยากรณ์อากาศใน 24 ชม. ตั้งแต่ 1100 น.วันนี้ ถึง เวลา 1100 น. วันพรุ่งนี้
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60  ของพื้นที่และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม. (3.5 - 5.5ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 6 - 12 นอต 
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม. (3.5 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต   
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม. (4.0 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต 
ภาคกลาง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60  ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม. (3.5 - 5.5 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมอ่อนแปรปรวน ตอนกลางวันเปลี่ยนเป็นลม ฝ่ายใต้ ความเร็ว 5 - 10 นอต 
ภาคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณ จว.จันทบุรี และ ตราด กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมอ่อนแปรปรวน กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)    
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมฆบางส่วนกับทวีขึ้นในตอนกลางวัน และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40  ของพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์)  ลมแปรปรวน ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 3 ฟุต (0.5 -1.0เมตร) 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไป มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20  ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม. (4.0 - 5.5 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 5 - 10 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร) 
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 8 - 16 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ความสูงของคลื่น  3 - 5 ฟุต (1.0 - 1.5 เมตร) ห่างฝั่ง 6 ฟุต (1.8 เมตร)

 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ