สภาวะอากาศ :

หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน เป็นผลให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ กับลมกระโชกแรงบางพื้นที่ คลื่นลมบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามัน ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

 

 
พยากรณ์อากาศประจำ วัน จันทร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 1300 น. วันนี้
       
          หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน เป็นผลให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ กับลมกระโชกแรงบางพื้นที่ คลื่นลมบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามัน ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย

พยากรณ์อากาศใน 24ชม. ตั้งแต่ 1600 น.วันนี้ ถึง เวลา 1600 น. วันพรุ่งนี้
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคเหนือ มีเมฆบางส่วน และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 4 - 8 กม.(2.0 - 4.5 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 6 - 12 นอต
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนบ่าย และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 6 - 12 นอต
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนบ่าย และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต
ภาคกลาง มีเมฆบางส่วน และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 9 กม. (3.5 - 5.0ไมล์) ลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต
ภาคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ โดยเฉพาะบริเวณ จว.จันทบุรี และตราด อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม. (3.5 - 5.5 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมอ่อนแปรปรวน กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10  กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไป มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 9 กม.(3.5 - 5.0 ไมล์) ลมแปรปรวน บ่ายเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบเป็นส่วนมาก ความสูงของคลื่น 1 - 2 ฟุต (0.5 เมตร) 

อ่าวสัตหีบน้ำขึ้นสูงสุด เวลา 0450 และเวลา 2004 น้ำลงต่ำสุด เวลา 0010 และเวลา 1209
ดวงอาทิตย์ตกวันนี้ เวลา 1830 ดวงอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้ เวลา 0601

 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ