สภาวะอากาศ :

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อน ยังคงปกคลุมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน และทะเลจีนใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้เป็นผลทำให้บริเวณดังกล่าวอากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง และมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ รวมถึงเป็นสาเหตุทำให้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

 

 
พยากรณ์อากาศประจำ วัน พุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 1300 น. วันนี้

       บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนยังคงปกคลุมทะเลจีนใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้เป็นผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง รวมถึงเป็นสาเหตุทำให้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย

พยากรณ์อากาศใน 24ชม. ตั้งแต่ 1600 น.วันนี้ ถึง เวลา 1600 น. วันพรุ่งนี้
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคเหนือ มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อากาศเย็นในตอนเช้า และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 4 - 9 กม. (2.0 - 5.0 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 5 - 10 นอต
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10   ของพื้นที่ อากาศเย็นในตอนเช้า และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน กับลมกระโชกแรงบางพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 4 - 8 กม.(2.0 - 4.5 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 5 - 10 นอต ตอนบ่ายลมแปรปรวน
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5 - 9 กม.(3.0 - 5.0 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 5 - 10 นอต ตอนบ่ายลมแปรปรวน
ภาคกลาง มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อากาศร้อนในตอนกลางวัน และมี      ฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5 - 9 กม. (3.0 - 5.0 ไมล์)  ลมแปรปรวน ความเร็ว 5 - 10 นอต
ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน กับทวีขึ้นในตอนกลางวัน และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่  ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 9 กม. (3.5 - 5.0 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมอ่อนแปรปรวน กลางวันเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไป มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร) ห่างฝั่งคลื่นสูง 4 ฟุต (1.2 เมตร)
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว       ทัศนวิสัย 8 - 10 กม.(4.5 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร) 

อ่าวสัตหีบน้ำขึ้นสูงสุด เวลา 0722 น้ำลงต่ำสุด เวลา 2324
ดวงอาทิตย์ตกวันนี้ เวลา 1824 ดวงอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้ เวลา 0637 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ