สภาวะอากาศ :

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรงและมีหมอกหนาบางพื้นที่ รวมถึงเป็นสาเหตุทำให้ลมฝ่ายตะวันออกกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ คลื่นลมบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามัน ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง (มีผลกระทบถึงวันที่ 24 ก.พ.63) ขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังในวันดังกล่าวไว้ด้วย

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

 

 
พยากรณ์อากาศประจำ วัน อาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 0100  น. วันนี้

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง รวมถึงเป็นสาเหตุทำให้ลมฝ่ายตะวันออกกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่งผลกระทบถึงวันที่ 24 ก.พ.63 ขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย
 
พยากรณ์อากาศใน 24ชม. ตั้งแต่ 0600น.วันนี้ ถึง 0600น.วันพรุ่งนี้

พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคเหนือ มีเมฆบางส่วน อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 3 - 8 กม.(1.5 - 4.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 6 - 12 นอต
 
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเมฆบางส่วน อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง และมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 3 - 9 กม.(1.5 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 8 - 16 นอต 
 
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีเมฆบางสวน อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง และมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 4 - 9 กม.(2.0 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 8 - 15 นอต
 
ภาคกลาง มีเมฆบางส่วน อากาศเย็น กับมีลมแรง และมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 4 - 9 กม.(2.0 - 5.0 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 7 - 14 นอต
 
ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน อากาศเย็น กับมีลมแรงบางพื้นที่ และมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5 - 8 กม.(3.0 - 4.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 8 - 15 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 4 ฟุต (0.5 - 1.2 เมตร)
 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 9 กม.(4.0 - 5.0 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 8 - 15 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ความสูงของคลื่น 3 - 5 ฟุต (1.0 - 1.5 เมตร)
 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไป มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 9 กม.(4.0 - 5.0 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 9 - 17 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ความสูงของคลื่น 4 - 6 ฟุต (1.2 - 1.8 เมตร) ห่างฝั่ง 7 ฟุต (2.1 เมตร) ตั้งแต่ จว.สงขลาลงไป ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 10 - 20 นอต ทะเลมีคลื่นปานกลาง ความสูงของคลื่น 5 - 7 ฟุต (15 - 2.1 เมตร) ห่างฝั่ง 8 ฟุต (2.4 เมตร)
 
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 9 กม.(4.0 - 5.0 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 8 - 15 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 4 ฟุต (0.5 - 1.2 เมตร) ห่างฝั่งมีคลื่นปานกลาง ความสูงคลื่น 5 ฟุต (1.5 เมตร)

อ่าวสัตหีบ น้ำขึ้นสูงสุด เวลา 0653 สูง 2.99 เมตร น้ำลงต่ำสุด เวลา 2254 สูง 1.15 เมตร   
ดวงอาทิตย์ตกวันนี้ เวลา 1824 ดวงอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้ เวลา 0636หมายเหตุ อ้างอิงค่าระดับน้ำ สูงจากระดับน้ำลงต่ำที่สุด (LOWEST LOW WATER) หน่วยเป็นเมตร

 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ