สภาวะอากาศ :

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าว อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจาย ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง ขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

 

 

บทความ

คู่มือ digitized

Track Khanun

 

 
พยากรณ์อากาศประจำวัน จันทร์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2560
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 0100 น. วันนี้    
  
      บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าว อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจาย ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลาง ขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

พยากรณ์อากาศใน 24 ชม. ตั้งแต่ 0600 น.วันนี้ ถึง เวลา 0600 น. วันพรุ่งนี้
พื้นที่รับผิดชอบ นรข. ภาคเหนือ มีเมฆบางส่วน กับมีลมแรงบางแห่งอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า  และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 4 - 9 กม. (2.0 - 5.0ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 7 - 14 นอต 
พื้นที่รับผิดชอบ นรข. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเมฆบางส่วน กับมีลมแรงบางพื้นที่ อากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 4 - 9 กม. (2.5 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 7 - 14 นอต   
พื้นที่รับผิดชอบ นรข. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีเมฆบางส่วน กับมีลมแรงบางพื้นที่ อากาศเย็น และมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5 - 9 กม. (3.0 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 7 - 14 นอต
ภาคกลาง มีเมฆบางส่วน กับมีลมแรงบางแห่ง   อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5 - 10 กม. (3.0 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 7 - 14 นอต 
ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน  อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5 - 9 กม. (3.0 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 8 - 16 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร) 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว  ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 8 - 16 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 4 ฟุต (0.5 - 1.2 เมตร) 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไป มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม. (3.5 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 9 - 18 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ความสูงของคลื่น 3 - 5 ฟุต (1.0 - 1.5 เมตร) ห่างฝั่ง 6 ฟุต (1.8 เมตร)    
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่ง ๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น  2 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0  เมตร) 

 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ