สภาวะอากาศ :

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้เป็นผลทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหมอกบางในตอนเช้า และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆถึงกระจาย ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป บริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

Web Counter

 

 
พยากรณ์อากาศประจำ วัน พุธ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2561
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 1900 น. วันนี้ 

        บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้เป็นผลทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหมอกบางในตอนเช้า และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆถึงกระจาย ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป บริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย

พยากรณ์อากาศใน 24ชม. ตั้งแต่ 2200 น.วันนี้ ถึง เวลา 2200 น. วันพรุ่งนี้
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคเหนือ มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 13 กม. (3.5 - 5.5 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 5 - 10 นอต
 
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 9 กม. (3.5 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต บ่ายลมแปรปรวน
 
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม. (3.5 - 5.0 ไมล์)  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต บ่ายลมแปรปรวน
 
ภาคกลาง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ และมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 9 กม. (3.5 - 5.0 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 5 - 10 นอต
 
ภาคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ โดยเฉพาะ จว.จันทบุรี และตราด และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 9 กม. (3.5 - 5.0 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อน บ่ายเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)
 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5 - 10 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)
 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไป มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 6 - 10 กม.(3.5 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)
 
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองทั่วไป ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)

อ่าวสัตหีบ   น้ำขึ้นสูงสุด เวลา 1254    น้ำลงต่ำสุด เวลา 0245
               ดวงอาทิตย์ตกวันนี้ เวลา 1757     ดวงอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้ เวลา 0607
 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ

visitor counter