สภาวะอากาศ :

บริเวณความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าว มีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่  ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ลมฝ่ายตะวันออกกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง และทะเลอันดามัน คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

 

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

 

 
พยากรณ์อากาศประจำ วัน อังคาร ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563
ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อเวลา 1300  น. วันนี้

   บริเวณความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังคงปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ เป็นผลทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็น และมีอากาศหนาวบางแห่ง กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่  ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ลมฝ่ายตะวันออกกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง และทะเลอันดามัน ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวัง คาดว่าบริเวณความกดอากาศสูงดังกล่าวจะเริ่มอ่อนกำลังลงในวันพรุ่งนี้ (22 ม.ค.63)  และจะส่งผลให้ตอนบนของประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้น คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงเล็กน้อย

พยากรณ์อากาศใน 24ชม. ตั้งแต่ 1600น.วันนี้ ถึง 1600น.วันพรุ่งนี้

พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคเหนือ มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อากาศเย็น และมีอากาศหนาวบางพื้นที่ กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 3 - 8 กม.(1.5 - 4.5 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 6 - 12 นอต
 
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีเมฆบางส่วน อากาศเย็น และมีอากาศหนาวบางพื้นที่ กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ ทัศนวิสัย 3 - 9 กม.(1.5 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 7 - 14 นอต 
 
พื้นที่รับผิดชอบ นรข.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อากาศเย็น และมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีหมอกหนาบางพื้นที่ ทัศนวิสัย 4 - 9 กม.(2.0 - 5.0 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 12 นอต
 
ภาคกลาง มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ และมีหมอกบางในตอนเช้า กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 4 - 9 กม.(2.0 - 5.0 ไมล์) ลมฝ่ายเหนือกำลังอ่อน ความเร็ว 6 - 12 นอต กลางวันลมแปรปรวน
 
ภาคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 4 - 9 กม.(2.0 - 5.0 ไมล์) กลางคืนถึงเช้าลมฝ่ายเหนือกำลังอ่อน กลางวันเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร)
 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา มีเมฆเป็นส่วนมาก และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 4 ฟุต (0.5 - 1.2 เมตร)
 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่ชุมพรลงไป มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณ จว.สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 7 - 10 กม.(4.0 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 8 - 16 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ความสูงของคลื่น 4 - 6 ฟุต (1.2 - 1.8 เมตร) ห่างฝั่ง 7 ฟุต (2.1 เมตร)
 
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน มีเมฆบางส่วน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 8 - 10 กม.(4.5 - 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 7 - 14 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 4 ฟุต (0.5 - 1.2 เมตร) ห่างฝั่งมีคลื่นปานกลาง ความสูงของคลื่น 5 ฟุต (1.5 เมตร) 
 
อ่าวสัตหีบ น้ำขึ้นสูงสุด เวลา 0915 สูง 2.97 เมตร  น้ำลงต่ำสุด เวลา 2005 สูง 1.38 เมตร 
ดวงอาทิตย์ตกวันนี้ เวลา 1813 ดวงอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้ เวลา 0643

หมายเหตุ อ้างอิงค่าระดับน้ำ สูงจากระดับน้ำลงต่ำที่สุด (LOWEST LOW WATER) หน่วยเป็นเมตร


 


Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ