กองอุตุนิยมวิทยา
กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
คาดหมายลักษณะอากาศล่วงหน้า ในวันที่ 18 – 24 ต.ค.54
ออกประกาศ วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม  พ.ศ.2554  เวลา 1500
 จาก   กองอุตุนิยมวิทยา อศ.
ถึง     ศปก.ทร., ศปก.อศ., ทรภ.๑, ทรภ.๒, ทรภ.๓, มรก.ไกลกังวล, ยก.กร., ขว.ทรภ.2. และ กทบ.กร. (56193)

ลักษณะอากาศทั่วไป   จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม   เมื่อเวลา 1300 น. วันนี้

               บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ประกอบกับร่องความกดอากาศต่ำกำลังอ่อนพาดผ่าน อ่าวไทยตอนบน และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกกระจาย และมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้  
    
คาดหมายลักษณะอากาศทั่วไป   ในระหว่างวันที่ 18 – 24 ต.ค.54

  1. บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางที่ปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คาดว่าจะแผ่ลงมามีอิทธิพลต่อภาคกลาง , ภาคตะวันออก และทะเลจีนใต้ในระยะกลางถึงปลายสัปดาห์นี้ 
  2. ร่องความกดอากาศต่ำคาดว่าจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบน และตอนกลางในระยะกลาง ถึงปลายสัปดาห์นี้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนบน และภาคใต้ตอนกลางมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนัก
  3. มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีกำลังแรงขึ้นในระยะกลาง ถึงปลายสัปดาห์นี้  ลักษณะเช่นนี้ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ลงไป มีกำลังแรงขึ้น ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง

พยากรณ์อากาศ   ในระหว่างวันที่ 18 – 24 ต.ค.54
อ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
วันที่ 18 – 20 ต.ค.54   มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง กับมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5 – 10 กม. (3.0 – 5.5 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 6 - 12 นอต  ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 – 1.0 เมตร) 
วันที่ 21 - 24 ต.ค.54  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว
 ทัศนวิสัย 6 – 8 กม. (3.5 – 4.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 10 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 – 1.0 เมตร) ห่างฝั่งมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ความสูงของคลื่น ประมาณ 4 - 5 ฟุต (1.5 เมตร)
สัตหีบ และ ระยอง
วันที่ 18 – 20 ต.ค.54   มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5 – 10 กม. (3.0 – 5.5 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 – 1.0 เมตร) 
วันที่ 21 - 24 ต.ค.54  มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 40 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว
 ทัศนวิสัย 6 – 10 กม. (3.5 – 5.5 ไมล์) ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 6 - 10 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 – 1.0 เมตร) ห่างฝั่งมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ความสูงของคลื่น ประมาณ 4 - 5 ฟุต (1.5 เมตร)

 

 

 

 

อ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมา
วันที่ 18 – 20 ต.ค.54   มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฟ้าหลัว ทัศนวิสัย 5 – 10 กม. (3.0 – 5.5 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 6 - 12 นอต  ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 – 1.0 เมตร) 
วันที่ 21 - 24 ต.ค.54  มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
 ทัศนวิสัย 6 – 8 กม. (3.5 – 4.5 ไมล์) ลมแปรปรวน ความเร็ว 7 - 13 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ความสูงของคลื่น 3 - 5 ฟุต ( 1.0 -1.5 เมตร)
ใต้ชุมพรลงไป
วันที่ 18 – 21 ต.ค.54   มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 40 ของพื้นที่  ทัศนวิสัย 8 – 10 กม. (4.5 – 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 7 - 13 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 – 1.0 เมตร) 
วันที่ 22 - 24 ต.ค.54  มีเมฆมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจาย ถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ 50  - 70 ของพื้นที่
 ทัศนวิสัย 6 – 10 กม. (3.5 – 5.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะตะวันออก ความเร็ว 8 - 15 นอต ทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 2 - 3 ฟุต (0.5 – 1.0 เมตร) ห่างฝั่งมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ความสูงของคลื่น ประมาณ 4 - 5 ฟุต (1.5 เมตร)
ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน
วันที่ 18 – 24 ต.ค.54   มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 40  ของพื้นที่ ทัศนวิสัย 6 – 12 กม. (3.5 – 6.5 ไมล์) ลมฝ่ายตะวันออก ความเร็ว 6 - 12 นอต ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย ความสูงของคลื่น 1 - 3 ฟุต (0.5 - 1.0 เมตร) ห่างฝั่งมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ความสูงของคลื่น ประมาณ 4 -5 ฟุต (1.5 เมตร)  

 

 

 

 

 

 

 

  
น.ต.พิทักษ์ วารีชล             นายทหารเวรพยากรณ์อากาศ

น.อ.กตัญญู   ศรีตังนันท์       ผอ.กอต.อศ.