สภาวะอากาศ :

คำเตือน เรื่องพายุโซนร้อน "เซินติญ" (SONTINH) และสภาวะคลื่นลมแรง บริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน กับมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ฉบับที่ ๑๕

 


   
 จำนวน 0 รายการ หน้า

กรุณาเลือกวันที่ต้องการค้นหา >>>

 

Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ