สภาวะอากาศ :

คำเตือน เรื่อง พายุโซนร้อน "เบบินคา" (BEBINCA) บริเวณอ่าวตังเกี๋ย กับสภาวะคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน ฉบับที่ ๒๒


   
 จำนวน 0 รายการ หน้า

กรุณาเลือกวันที่ต้องการค้นหา >>>

 

Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ