สภาวะอากาศ :

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้เป็นผลทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหมอกบางในตอนเช้า และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆถึงกระจาย ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป บริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย


   
 จำนวน 0 รายการ หน้า

กรุณาเลือกวันที่ต้องการค้นหา >>>

 

Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ