สภาวะอากาศ :

หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน เป็นผลให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ กับลมกระโชกแรงบางพื้นที่ คลื่นลมบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามัน ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย


   
 จำนวน 0 รายการ หน้า

กรุณาเลือกวันที่ต้องการค้นหา >>>

 

Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ