สภาวะอากาศ :

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อน ยังคงปกคลุมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน และทะเลจีนใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้เป็นผลทำให้บริเวณดังกล่าวอากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง และมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ รวมถึงเป็นสาเหตุทำให้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย


   
 จำนวน 0 รายการ หน้า

กรุณาเลือกวันที่ต้องการค้นหา >>>

 

Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ