สภาวะอากาศ :

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกบางและมีอากาศเย็นในตอนเช้า รวมถึงเป็นสาเหตุทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน กับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองลดลง คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย


   
 จำนวน 0 รายการ หน้า

กรุณาเลือกวันที่ต้องการค้นหา >>>

 

Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ