สภาวะอากาศ :

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรงและมีหมอกหนาบางพื้นที่ รวมถึงเป็นสาเหตุทำให้ลมฝ่ายตะวันออกกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ คลื่นลมบริเวณอ่าวไทย และทะเลอันดามัน ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง (มีผลกระทบถึงวันที่ 24 ก.พ.63) ขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังในวันดังกล่าวไว้ด้วย


   
 จำนวน 0 รายการ หน้า

กรุณาเลือกวันที่ต้องการค้นหา >>>

 

Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ