สภาวะอากาศ :

หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน เป็นผลทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง บริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย อนึ่ง ในช่วงวันที่ 24 - 26 มี.ค.62 บริเวณความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้เกิดพายุฤดูร้อน  ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก โดยมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง กับลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่  ขอให้ระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนไว้ด้วย


   
 จำนวน 0 รายการ หน้า

กรุณาเลือกวันที่ต้องการค้นหา >>>

 

Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ