สภาวะอากาศ :

บริเวณความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าว มีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่  ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน ลมฝ่ายตะวันออกกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่าง และทะเลอันดามัน คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวัง


   
 จำนวน 0 รายการ หน้า

กรุณาเลือกวันที่ต้องการค้นหา >>>

 

Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ