สภาวะอากาศ :

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า กับมีหมอกหนาบางพื้นที่ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลาง ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลาง ขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวัง


   
 จำนวน 0 รายการ หน้า

กรุณาเลือกวันที่ต้องการค้นหา >>>

 

Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ