สภาวะอากาศ :

คำเตือน เรื่องพายุโซนร้อน "เซินติญ" (SONTINH) และสภาวะคลื่นลมแรง บริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน กับมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ฉบับที่ ๑๕

 


   
 
คำเตือน

1 . คำเตือน พายุโซนร้อน "เซินติญ" (SONTINH) และสภาวะคลื่นลมแรง ฉบับที่ ๑๗ 2018-07-19

2 . คำเตือน พายุโซนร้อน "เซินติญ" (SONTINH) และสภาวะคลื่นลมแรง ฉบับที่ ๑๖ 2018-07-18

3 . คำเตือน พายุโซนร้อน "เซินติญ" (SONTINH) และสภาวะคลื่นลมแรง ฉบับที่ ๑๕ 2018-07-18

4 . คำเตือน เรื่อง สภาวะคลื่นลมแรงและฝนตกหนักบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน ฉบับที่ ๑๓ 2018-07-16

5 . คำเตือน เรื่อง สภาวะคลื่นลมแรงและฝนตกหนักบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน ฉบับที่ ๑๒ 2018-07-15

6 . คำเตือน เรื่อง สภาวะคลื่นลมแรงและฝนตกหนักบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน ฉบับที่ ๑๑ 2018-07-14

7 . คำเตือน เรื่อง สภาวะคลื่นลมแรงและฝนตกหนักบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน ฉบับที่ ๑๐ 2018-07-13

8 . เรื่อง สภาวะคลื่นลมแรงและฝนตกหนักบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน ฉบับที่ ๙ 2018-07-12

9 . คำเตือน เรื่อง สภาวะคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน ฉบับที่ ๘ 2018-07-11

10 . คำเตือน เรื่อง สภาวะคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน ฉบับที่ ๗ 2018-07-10


จำนวน 25 รายการ 1 2 3 หน้า

กรุณาเลือกวันที่ต้องการค้นหา >>>

 

Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ