สภาวะอากาศ :

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้เป็นผลทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหมอกบางในตอนเช้า และมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆถึงกระจาย ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป บริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยทะเลเรียบถึงมีคลื่นเล็กน้อย


   
 
คำเตือน

1 . เรื่อง สภาวะคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน ฉบับที่ ๖ (ฉบับสุดท้าย) 2018-09-19

2 . คำเตือน เรื่อง สภาวะคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน ฉบับที่ ๕ 2018-09-18

3 . คำเตือน เรื่อง สภาวะคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน ฉบับที่ ๔ 2018-09-17

4 . คำเตือนเรื่องสภาวะคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน ฉบับที่ ๓ 2018-09-16

5 . เรื่อง สภาวะคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน อ่าวไทยตอนบน และฝนตกหนัก ฉบับที่ ๒ 2018-09-15

6 . เรื่อง สภาวะคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน อ่าวไทยตอนบน และฝนตกหนัก ฉบับที่ ๑ 2018-09-14

7 . คำเตือน ฉบับที่ 27 สุดท้าย 2018-08-21

8 . เรื่อง สภาวะคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน ฉบับที่ ๒๖ 2018-08-20

9 . เรื่อง สภาวะคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยตอนบน ฉบับที่ ๒๕ 2018-08-19

10 . เรื่อง พายุดีเปรสชั่น บริเวณสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสภาวะคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน และอ 2018-08-18


จำนวน 57 รายการ 1 2 3 4 5 6 หน้า

กรุณาเลือกวันที่ต้องการค้นหา >>>

 

Copyright© สงวนลิขสิทธิ์โดย กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ